"Le Tricorne" (Ballet in one act)
Characters and performers

Ruslan Skvortsov. Click to enlarge The miller
Vitaly Biktimirov
Dmitry Gudanov
Yuri Klevtsov
Denis Matvienko
Andrei Merkuriev
Ilya Ryzhakov
Ruslan Skvortsov

Miller's Wife
Maria Alexandrova
Anna Antropova
Maria Alexandrova. Click to enlarge Nelli Kobakhidze
Anastasia Yatsenko

Corregidor
Andrei Melanyin
Vladimir Moiseyev
Alexander Petukhov

Dandy
Andrei Bolotin
Timofei Lavrenyuk
Anastasia Yatsenko. Click to enlarge Ilya Ryzhakov
Alexander Vorobiyov
Vasily Zhidkov

Jota
Rinat Arifulin
Georgy Geraskin
Ilya Ryzhakov
Alexander Voytyuk
Anna Antropova
Anna Balukova
Maria Isplatovskaya
Kristina Karasyova
Natalia Malandina
Anna Nakhapetova
Yevgenia Rozovskaya
Maria Zharkova
Irina Zibrova

Soprano
Yelena Okolysheva
Yevgenia Segenyuk